[1]
A. . Zahrudin, “HOLDINGISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA”, JPAP, vol. 1, no. 2, pp. 96-104, Nov. 2021.