[1]
Nurtania Sudarmi and Widyaningrum 2020. Analisis Kandungan Asam Lemak Mudah Terbang dengan Penambahan Buah Sirih dalam Ransum Ruminansia (In-Vitro). Wahana Peternakan. 4, 2 (Sep. 2020). DOI:https://doi.org/10.37090/jwputb.v4i2.210.