(1)
Nurtania Sudarmi; Widyaningrum. Analisis Kandungan Asam Lemak Mudah Terbang Dengan Penambahan Buah Sirih Dalam Ransum Ruminansia (In-Vitro). JWP 2020, 4.