Nurtania Sudarmi, & Widyaningrum. (2020). Analisis Kandungan Asam Lemak Mudah Terbang dengan Penambahan Buah Sirih dalam Ransum Ruminansia (In-Vitro). Wahana Peternakan, 4(2). https://doi.org/10.37090/jwputb.v4i2.210