Nurtania Sudarmi, and Widyaningrum. 2020. “Analisis Kandungan Asam Lemak Mudah Terbang Dengan Penambahan Buah Sirih Dalam Ransum Ruminansia (In-Vitro)”. Wahana Peternakan 4 (2). https://doi.org/10.37090/jwputb.v4i2.210.