Nurtania Sudarmi and Widyaningrum (2020) “Analisis Kandungan Asam Lemak Mudah Terbang dengan Penambahan Buah Sirih dalam Ransum Ruminansia (In-Vitro)”, Wahana Peternakan, 4(2). doi: 10.37090/jwputb.v4i2.210.