[1]
Nurtania Sudarmi and Widyaningrum, “Analisis Kandungan Asam Lemak Mudah Terbang dengan Penambahan Buah Sirih dalam Ransum Ruminansia (In-Vitro)”, JWP, vol. 4, no. 2, Sep. 2020.