Nurtania Sudarmi, and Widyaningrum. “Analisis Kandungan Asam Lemak Mudah Terbang Dengan Penambahan Buah Sirih Dalam Ransum Ruminansia (In-Vitro)”. Wahana Peternakan, vol. 4, no. 2, Sept. 2020, doi:10.37090/jwputb.v4i2.210.